Cijena građevinske dozvole za kuću-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Cijena građevinske dozvole za kuću

Sama cijena građevinske dozvole se svodi na 800 kuna (te 600 kuna za uporabnu dozvolu). Međutim tu nisu uključene cijene priključaka (voda i odvodnja, struja, plin) te komunalni i vodni doprinosi. Cijene navedenih priključaka te doprinosa ovise o lokaciji gradnje.

Za više o cijenama slobodno nas kontaktirajte a mi ćemo vas je javiti odmah.