Cijena građevinske dozvole-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Cijena građevinske dozvole

Sama cijena građevinske dozvole se svodi na 800 kuna (te 600 kuna za uporabnu dozvolu). Međutim tu nisu uključene cijene priključaka (voda i odvodnja, struja, plin) te komunalni i vodni doprinosi. Cijene navedenih priključaka te doprinosa ovise o lokaciji gradnje.


Za sve upite i ponude slobodno nas kontaktirajte.