Dogradnja obiteljske kuće-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Dogradnja obiteljske kuće

Dogradnja obiteljske kuće podrazumijeva izradu glavnog projekta. Glavni projekt najčešće sadrži arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt i strojarski projekt.

Prvi korak pri dogradnji podrazumijeva izlazak na teren i mjerenje postojećeg stanja te ispitivanje kvalitete postojeće gradnje. Drugi korak je izrada idejnog rješenja u dogovoru sa investitorom te usklađivanje sa prostornim planom. Nakon toga pristupa se izradi glavnog projekta i ishođenju Popisa javnopravnih tijela i Suglasnosti istih te predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu.

Ukoliko je riječ o rekonstrukciji dijelova zgrade (stuba, zidova (osim nosivih), podova, instalacija i drugo) kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena, možete pristupiti gradnji bez građevinske dozvole,
ali gradnja mora biti u skladu s glavnim projektom.

Za sve upite i nejasnoće slobodno nas kontaktirajte.