Glavni projekt rekonstrukcije-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Glavni projekt rekonstrukcije

Glavni projekt rekonstrukcije podrazumijeva izradu glavnog projekta. Glavni projekt najčešće sadrži:
- arhitektonski projekt,
- građevinski projekt,
- elektrotehnički projekt i
- strojarski projekt.

Prvi korak pri rekonstrukciji podrazumijeva sastanak s investitorom te izlazak na teren i mjerenje postojećeg stanja te ispitivanje kvalitete postojeće gradnje. Drugi korak je izrada idejnog rješenja u dogovoru s investitorom te usklađivanje s prostornim planom. Nakon toga pristupa se izradi glavnog projekta i ishođenju Popisa javnopravnih tijela i Suglasnosti istih te predaja zahtjeva za građevinsku dozvolu. Ukoliko je riječ o rekonstrukciji dijelova zgrade (stuba, zidova (osim nosivih), podova, instalacija i drugo) kojom se ne mijenjaju lokacijski uvjeti u skladu s kojima je ista izgrađena, možete pristupiti gradnji bez građevinske dozvole, ali gradnja mora biti u skladu s glavnim projektom.

Za sva pitanja i savjete slobodno nas kontaktirajte.