Građevinska dozvola za garažu-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Građevinska dozvola za garažu

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade i to:

– pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m² tlocrtne površine,
– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m³,
– bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo,
– sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu;

2. Na postojećoj zgradi kojima se:

– spajaju posebni dijelovi zgrade u jedan posebni dio,
– izvode krovne kućice,
– podiže novi nadozid do najviše 0,6 m ili postojeći nadozid jednom povećava za najviše 0,6 m,
– dodaju novi vanjski i unutarnji prozori, vrata i drugi otvori u nosivim zidovima;

Ukoliko se jednostavna građevina ne priključuje na vodovod i odvodnju te elektro mrežu, najčešće je potrebno izraditi Glavni projekt arhitekture i statike.

Za sve upite i savjet slobodno nas kontaktirajte.