Građevinske dozvole za montažne objekte-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Građevinske dozvole za montažne objekte

Montažna kuća

Ukoliko se radi o montažnom objektu obiteljske kuće procedura je identična ishodovanju građevinske dozvole. Ukoliko se radi o pomoćnom objektu do 50 m² procedura je pojednostavljena te se ishodi Potvrda glavnog projekta gdje je obavezna izrada Glavnog projekta arhitekture i Glavnog projekta konstrukcije (ovisno o namjeni pomoćnog objekta potrebno je uključiti suradnike koji izrađuju projekt vodovoda i odvodnje, elektroinstalacija te strojarstva).

Ako je u pitanju Tipski projekt, on sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta osim dijela sadržaja koji je vezan za građenje na određenoj lokaciji te se ispunjava obrazac zahtijeva za izdavanje rješenja o tipskom projektu.

Za sva pitanja i nejasnoće ali i ponudu slobodno nas kontaktirajte.