Gradnja kuće dozvole-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Gradnja kuće - dozvole

Građevinska dozvola se izdaje za gradnju/rekonstrukciju novih/postojećih objekata. Prethodi joj izrada idejnog rješenja u dogovoru s investitorom, ishođenje Popisa javnopravnih tijela, Suglasnosti navedenih javnopravnih tijela te izrada Glavnog projekta.

Građevinska se dozvola treba iskoristiti u roku od tri godine od pravomoćnosti, što znači da u tome okviru treba započeti sa radovima. Po prijavi početka radova, završetak gradnje treba se ostvariti u roku od tri do 10 godina (ovisno o skupini građevina). Obiteljske kuće imaju rok za završetak radova najčešće između tri i pet godina.