Postupak dobivanja građevinske dozvole-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Postupak dobivanja građevinske dozvole

Dobivanju, odnosno podnošenju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole prethodi izrada projekta od strane ovlaštenih projektanata/inženjera. Tek po dobivanju građevinske dozvole te plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa pristupa se gradnji/rekonstrukciji građevine.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor nadležnom uredu za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se planira gradnja odnosno rekonstrukcija građevine.

Građevinska se dozvola treba iskoristiti u roku od tri godine od pravomoćnosti, što znači da u tom vremenskom periodu treba započeti s radovima. Po prijavi početka radova, završetak gradnje treba se ostvariti u roku od tri do 10 godina (ovisno o skupini građevina). Obiteljske kuće imaju rok za završetak radova najčešće između tri i pet godina.