Rok za izdavanje građevinske dozvole-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Rok za izdavanje građevinske dozvole

Prvi korak upravnog tijela je provjera jesu li uz zahtjev priloženi svi dokumenti i jesu li ti dokumenti uredni odnosno ispunjavaju li uvjete propisane zakonom. Tek ako je to sve ispunjeno računa se da je zahtjev uredan i počinje rok za izdavanje građevinske dozvole. Nije propisano koliko taj dio prije pokretanja postupka traje niti koliko puta se projekti mogu vraćati na ispravke.

Rok za izdavanje građevinske (i lokacijske) dozvole je 60 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. Građevinska dozvola vrijedi tri godine od dana pravomoćnosti i ne može se produživati. U tom roku se radovi moraju započeti.