Elaborati-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

TEHNIČKI ELABORATI

Općenito

Članak 199.

Tehnički elaborati najčešće su sastavni dio glavnog projekta. Njima se prikazuju primijenjene mjere zaštite života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i čovjekove okoline od raznih prirodnih pojava i pojava uzrokovanih ljudskom djelatnošću. Njima se također dokazuje i mogućnost ispunjavanja određene zadane funkcije koju građevina treba ostvariti. Ovim Pravilnikom obuhvaćeni su ovi elaborati:

 

ELABORAT TOPLINSKIH STVOJSTAVA GRAĐEVINE 

ELABORAT AKUSTIČKIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

ELABORAT HIDROIZOLACIJSKE ZAŠTITE GRAĐEVINE 

ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

ELABORAT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE