Elaborat zaštite na radu-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

Svrha usluge

Članak 216.

Elaborat zaštite na na radu daje prema propisima prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. U smislu propisa ovaj elaborat zaštite treba izraditi za sve građevine namijenjene radu s njma pripadajućim pomoćnim prostorijama (skladišta, sanitarne prostorije, ambulante, prostorije za odmor i dr.), komunikacijskim površinama, instalacijama i uređajima.

Sadržaj usluge

Članak 217.

(1) Uz naslov i registraciju projektne organizacije elaborat zaštite na radu sadrži popis primjenjenih mjera zaštite na radu. Ovisno o vrsti građevine prikaz mjera zaštite, tematski podijeljen, sadrži ove uobičajene opisne dijelove:

  1. uočene opasnosti i štetnosti,
  2. lokacije objekta i prometnice,
  3. radne prostore i komunikacije,
  4. instalacije,
  5. protupožarnu zaštitu,
  6. konstrukciju i materijale,
  7. osvjetljenje i ozračenje,
  8. zaštitu od buke i dr.

(2) Prema propisima, elaboratu zaštite na radu mora biti priložena isprava kojom se dokazuje da ta dokumentacija sadrži tehničko rješenje za primjenu pravila zaštite na radu, koje projektirana građevina mora zadovoljavati kada bude u upotrebi. Ovu ispravu izdaje projektant, nakon izvršene provjere te dokumentacije.