Geodeta-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

GEODETSKI POSLOVI

Općenito 

Članak 157.
 
(1) Geodetski poslovi obuhvaćaju prikupljanje specifičnih geolociranih podataka o građevinama i postrojenjima, zemljišnim česticama i topografiji, izradu planova i karata, prenošenje projekta na teren, kao i geodetsko-tehnički nadzor pri izvođenju gradnje.
 
Iz ovog stavka izuzeti su poslovi koji se obavljaju prema važećim zakonskim propisima za potrebe državne izmjere i katastra zemljišta. 
 
Geodetske poslove možemo podjeliti u tri grupe

 1. Geodetski poslovi vezani za potrebe projektiranja

  2. Geodetski poslovi za potrebe izvođenja

  3. Ostali geodetski poslovi

  • Izmjera koja nije u neposrednoj vezi s projektiranjem i izvođenjem određene građevine i dr.