Ostali poslovi-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

OSTALI GEODETSKO-TEHNIČKI POSLOVI

Ostali geodetsko-tehnički poslovi

Članak 172.

(1) U ostale geodetsko-tehničke poslove spadaju:

  1. Izmjera koja nije u neposrednoj vezi s projektiranjem i izvođenjem određene građevine.
  2. Izmjere površina koje nisu vezane uz građevinu, a koje imaju za cilj izradu položajnih i visinskih planova i nisu u neposrednoj vezi s realizacijom neke građevine, kao i geodetski poslovi u vezi s urbanističkim i prostornim planiranjem.
  3. Daljinska istraživanja koja obuhvaćaju snimanje, analiziranje i interpretaciju zračnih snimaka i drugih prostornih podataka, koji se dobivaju na velikoj udaljenosti kao temeljna informacija posebno u svrhu uređenja prostora i zaštiteokoliša.
  4. Geodetsko-tehnički poslovi u svrhu ustanovljavanja geografsko-geometrijskih baza podataka za prostorne informacijske sustave.

(2) Za ostale geodetsko-tehničke poslove cijena usluga može se dogovoriti slobodno. Ako se cijena usluga ne utvrdi pismeno, tada se mora obračunavati kao cijena usluga po vremenu.