Poslovi za potrebe izvođenja-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

GEODETSKI POSLOVI ZA POTREBE IZVOĐENJA GRADNJE

 Svrha usluge

Članak 165.

 Prema ovom Pravilniku, geodetski poslovi se izvode za potrebe izgradnje građevina visokogradnje i građevina niskogradnje sukladno svim tehničkim normativima i propisima.

 Sadržaj usluge

 Članak 166.

 (1) Prikaz geodetskih poslova za potrebe izvođenja gradnje obuhvaća terestičke i fotogrametrijske poslove izmjere za gradnju i završnu dokumentaciju građevine. Osnovni poslovi obuhvaćeni su u fazama poslova:

1.Savjetovanje u vezi s geometrijom gradnje

2.Iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje

3.Izmjera pri izvođenju gradnje

4.Geodetski nadzor pri izvođenju gradnje

 

(2) Osim ovih osnovnih poslova mogu se ugovoriti i dodatni poslovi, koji se ugovaraju slobodno.

(3) Opis poslova sastoji se od sljedećeg.

Opis geodetskih poslova za potrebe izvođenja gradnje 

Osnovni poslovi

Dodatni poslovi

1. Savjetovanje u vezi s geometrijom gradnje

Savjetovanje prilikom planiranja izgradnje posebno u pogledu potrebne točnosti.

Izrada mjeriteljsko-tehničkih opisa poslova.

Sastavljanje konceptualnog programa mjerenja.

Razrada organizacijskih prijedloga u vezi s nadležnošću, odgovornošću i sučeljem za izmjeru građevine.

Utvrđivanje sustava jedinica mjera, referentnih podataka i terminologije obveznih za sve sudionike.

 

Postavljanje programa mjerenja za mjerenje pomaka i deformacija, uključujući specifikaciju građevina na gradilištu.

 

2. Iskolčenje za potrebe izvođenja gradnje

Prijenos geometrijskih odnosa (glavnih točaka) s projekta na teren.

 

Predaja položajnih i visinskih planova, glavnih točaka i dokumentacije iskolčenja izvođaču građevinskih radova.

 

3. Izmjera pri izvođenju gradnje

Mjerenja u svrhu progušćivanja položajnih i visinskih stalnih točaka.

Iskolčenje uzimajući u obzir deformacije zbog opterećenja i u vezi s proizvodno-tehničkim uvjetima.

Mjerenja u svrhu ispitivanja i osiguranja stalnih točaka i glavnih točaka građevina u građenju.

Ispitivanje točnih dimenzija gotovih dijelova za ugradnju.

Dodatna iskolčenja položajnih i visinskih točaka u svrhu određivanja geometrije građevine tijekom napredovanja izgradnje

Praćenje izgradnje ako su zadane posebne geodetsko-tehničke metode.

Mjerenja u svrhu određivanja pomaka i deformacija građevine u gradnji na konstruktivno značajnim točkama.

Izrada planova stanja dostignute izgradnje.

Vlastita probna nadzorna mjerenja.

Izdavanje planove stanja na gradilištu za vrijeme izvedbe gradnje .

Stalna izmjera situacije za vrijeme izvedbe poslova gradnje kao osnova za plan konačnog stanja.

Nastavak geodetsko-tehničkih planova stanja nakon završetka osnovnih poslova.

4. Geodetski nadzor pri izvođenju gradnje

Nadzor gradnje gradnje mjerenjima nasumce, na oplati i izgrađenim dijelovima.

Ispitivanje količina.

Izrada protokola mjerenja

Uspostava geometrijskog informacijskog sustava građevine.

Mjerenja pomaka i deformacija nasumce na konstruktivno najznačajnijim točkama objekta koji se gradi.

Planiranje i izvedba dugoročnog geodetsko-tehničkog nadzora građevine u okviru kontrole izvedbe građevinskih radova.

 

Izmjera u svrhu preuzimanja građevinskih poslova ako su postavljeni posebni geodetsko-tehnički zahtjevi.