Gradnja kuće-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Gradnja kuće

Prvi korak nakon što smo odlučili graditi kuću je provjeriti nalazi li se parcela na kojoj želimo graditi kuću u građevinskom području i koja je namjena te parcele. To možemo vidjeti u prostornom planu nadležne općine ili grada ili možemo potražiti putem internet stranica.

Za više informacija o tome što smijemo, a što ne smijemo graditi te koje dozvole su nam potrebne treba se obratiti nadležnom uredu za graditeljstvo  i prostorno uređenje u mjestu u kojem planiramo graditi. Poželjno je zatražiti lokacijsku informaciju - (nije pravni akt, potrebno je priložiti biljege i izvadak iz katastra ne stariji od šest mjeseci).

Nakon što se utvrdi da postoji mogućnost gradnje na parceli slijedi odabir arhitekta. Jako je bitna međusobna suradnja između arhitekta i investitora, rezultat toga je projekt kojim su zadovoljne obje strane. Nakon odabira arhitekta potrebno je osigurati svu dokumentaciju: (vlasnički list, izvod iz katastra ne stariji od šest mjeseci, uvjete građenja). Ponekad sva ta dokumentacija nije dovoljna pa je potrebno dodatno izaći na teren kako bi se vidjelo pravo stanje na terenu. Vrlo je važno da se prije samog početka projektiranja odredi budžet i opseg posla. Na temelju svih tih podataka i procjene opisa posla arhitekt daje ponudu i započinje se sa projektom.

Nakon što je kuća projektirana dovršava se idejno rješenje kojim se daje oblikovno funkcionalno tehničko rješenje građevine te smještaj građevine na čestici koji se predaje uz zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta, nakon toga radi se glavni projekt. Glavni projekt je skup projekta kojim se daje tehničko rješenje i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i dr. propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt sastoji se od:

Arhitektonskog projekta
Građevinskog projekta (projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti)
Projekta električnih instalacija
Projekta vodovoda i odvodnje
Strojarskog projekta
Geodetskog projekta

Javnopravno tijelo je dužno na zahtjev investitora utvrditi posebne uvjete za građenje građevine iz glavnog projekta te izdati potvrdu glavnog projekta ako je sve zadovoljeno.

Za sve upite, informacije i nejasnoće slobodno nas kontaktirajte.

Građenju kuće možemo započeti na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi gradnji u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole.

Smatra se da je investitor pristupio građenju od dana prijave gradilišta. Prijavu gradilišta potrebno je prijaviti minimalno osam dana prije početka građenja. Građevinsku dozvolu izdaje nadležni ured za prostorno uređenje i graditeljstvo.