Gradnja podruma-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Gradnja podruma

Podrum

Podrum je dio građevine koji je potpuno ili više od 50% svoga volumena ukopan u teren i nalazi se ispod prizemlja.

Izgradnja podruma počinje zemljanim radovima i ovisi o konfiguaciji terena. Prvo je potrebno odrediti dubinu do koje kopamo podrum i nakon toga pripremiti temelje. Nakon što se izrade temelji može se početi s izradom zidova. Zidovi podruma uglavnom se izrađuju od armiranog betona i blokova koje je potrebno pravilno izolirati, odnosno napraviti hidroizolaciju podruma.

Podrum izolacija

Vrlo je važno odabrati odgovarajuće materijale koji osiguravaju zaštitu od vlage. Vrsta i kvaliteta hidroizolacije utječu na kvalitetu podruma i sprječavaju prodiranje vlage u podrum.