Izgradnja kuće cijena-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Izgradnja kuće - cijena

Cijena gradnje kuće ima nekoliko nivoa izvedbe, a to su:

 • Niski rohbau
 • Rohbau
 • Visoki rohbau
 • Ključ u ruke

  Niski rohbau obuhvaća sve pripremne zemljane radove, temeljne zidove ili temeljne ploče, te noseće zidove. Cijene s uključenim materijalom su: 750 – 1200 kn/m2

  Rohbau obuhvaća sve pripremne zemljane radove, temeljne zidove ili temeljne ploče, noseće zidove, krovište i limariju. Cijene sa uključenim materijalom su: 1200 – 1600 kn/m2

  Visoki rohbau obuhvaća sve pripremne zemljane radove, temeljne zidove ili temeljne ploče, noseće zidove, krovište i limariju, pregradne zidove, sve fasaderske radove, žbukanje i estrih. Cijene s uključenim materijalom su: 1600 – 2300 kn/m2

  Ključ u ruke obuhvaća sve kompletne radove, a tu spadaju svi zemljani radovi, temelji, AB zidovi i ploče, noseći zidovi, izrada krovišta, limarija, izrada pregradnih zidova i fasaderski radovi, ugradnja vanjske stolarije, žbukanje unutarnjh zidova, ugradnja vrata u prostorijama, sve instalacije struje, vode, plina, ugradnja parketa i keramičkih pločica, opremanje kupaonice i wc te uređenje okoliša.    

  Na cijenu gradnje kuće ovisi nekoliko faktora kao što su:

  • materijal
  • oblik konstrukcije,
  • tip i vrsta kuće - je li riječ o prizemnici, ili kući s više katova.
  • udaljenosti transporta materijala na gradilište

  Najveće povećanje cijena imaju kuće koje u svojim projektima imaju AB podrum jer se kod njih znatno povećavaju količine iskopa zemlje, armature, betona i dr. Također kuće koje sadrže puno armiranog betona dovode do znatnog povećavanja cijena materijala i radova. Također, cijena raste ovisno o tipu krovišta (jednostrešnom, dvostrešnom ili četverostrešnom krovištu).

  Cijene s uključenim materijalom su: 3500  - 5000 kn/m2. Za sve upite, informacije i ponudu slobodno nas kontaktirajte.