Uvjeti gradnje obiteljske kuće-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Uvjeti gradnje obiteljske kuće

Pristupanje projektiranju i pripremi dokumentacije za gradnju obiteljske kuće sastoji se od nekoliko faza. Prva faza nakon prihvaćanja ponude je razrada idejnog rješenja u skladu sa važećim prostornim planom. Nakon toga šaljemo Idejno rješenje na Popis javnopravnih tijela. Kada dobijemo popis, šaljemo idejni projekt navedenim javnopravnim tijelima koja izdaju posebne uvjete priključenja. Shodno uvjetima izrađuje se glavni projekt (najčešće arhitekture, konstrukcije, vodovoda i odvodje, elektroinstalacija te strojarstva) koji se šalje navedenim tijelima na Suglasnost. Nakon izdavanja suglasnosti glavni projekt je spreman za predaju zahtjeva za građevinsku dozvolu.


Za sve upite i savjete slobodno nas kontaktirajte.