Izračun komu­nalnog dopri­nosa-www.robur.hr|2015

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Izračun komu­nalnog dopri­nosa

Da biste dobili legalizirali objekat ili dobili rješenje o izvedenom stanju morate platiti komunalni doprinos ili barem prvu ratu.

Cijena komunalnog doprinosa ovisi o lokaciji (zona u gradu) i obujmu (m3) građevine (brutto).

Primjer izračun komunalnog doprinosa za Grad Zagreb:


U građevinsku (bruto) površinu ne uračunava se površina:

 • dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,0 m,
 • galerije unutar funkcionalne jedinice zgrade,
 • nadstrešnice nad ulazom u zgradu tlocrtne površine do 6m2,
 • strehe, vijenca i drugih istaka,
 • vanjske rampe za ulaz u zgradu,
 • konstrukcije za zaštitu od sunca,
 • rasvjetnih, dimnih i ventilacijskih kupola.

Za potrebe izračuna obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa iz Pravilnika o načinu obračuna obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa u građevinski (bruto) obujam ne uračunava se:

 • obujam prostora ispod kosog krova visine do 1,2 m,
 • obujam kojeg zauzima dodatna toplinska izolacija zajedno sa završnim slojevima istaknuta izvan ravnine pročelja zgrade, kod rekonstrukcije zgrade kojom se poboljšava energetska svojstva zgrade.
 • Visina kosog krova u slučaju iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka računa se:
 • za novogradnju i rekonstrukciju kosog ili zaobljenog krova – od najviše točke površine gotovog poda zadnje stropne konstrukcije ispod kosog krova (poda potkrovlja) do najviše točke (sljemena) projektiranog kosog ili zaobljenog krova,
 • za rekonstrukciju ravnog krova – od najviše točke površine završnog sloja postojećeg ravnog krova do najviše točke (sljemena) projektiranog kosog ili zaobljenog krova.