Izračun naknade-www.robur.hr|2015

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

UREDBA O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

  

Visina naknade za zadrzavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru1