Izračun naknade-www.robur.hr|2015

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

092/176-5613
info@robur.hr

AKCIJA

UREDBU O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

  

Visina naknade za zadrzavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru1