Robur projektiranje

UREDBU O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

  

Tablica za izračun naknade u Excel ---------->  Izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru