098/909-5334
info@robur.hr

Nazovite

telefon2

Tel: 01/561-2726

Mob: 099/516-8643

Mob: 092/176-5613

Mob: 091/510-5056

Mob: 092/318-3900

 

UREDBU O NAKNADI ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU

  

Visina naknade za zadrzavanje nezakonito izgradene zgrade u prostoru1