Izračun vodnog dopri­nosa-www.robur.hr|2015

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Izračun vodnog doprinosa

Da bi legalizirali objekat ili dobili rješenje o izvedenom stanju morate platiti vodni doprinos.

Na što se i koliko plaća vodni doprinos.

Vodni doprinos ovisi o nekoliko čimbenika kao obujmu (m3) građevine (brutto), namjeni građevine, zone objekta i korisniku građevine.

Vodni doprinos se plaća u 3 zone:

Zona A - Zagreb i zaštićeno obalno područje mora
Zona B - ostalo područje Hrvatske
Zona C - područja posebne državne skrbi