Pravilnik o vođenju građevinskog dnevnika-www.robur.hr|2017

Ulica Tina Ujevića 5
Zagreb

01/8897-860
info@robur.hr

AKCIJA

Pravilnik o vođenju građevinskog dnevnika

Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinim radova sa zahtjevima iz glavnog projekta, građevinske dozvole te Zakona o gradnji.

Izvođač radova obavezan je voditi građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik se vodi za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja. Osoba koja vodi dnevnik svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina građenja. Nadzorni inženjer se u građevinski dnevnik upisuje te ovjerava upise izvođača te potvđuje usklađenost građevinskog dnevnika.